Členstvo a aktivity PÚ

Puncový úrad zastupuje Slovenskú republiku v dvoch medzinárodných profesijných inštitúciách.

Dohovor o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov(Hallmarking Convention):

Medzinárodná zmluva o cezhraničnom obchode s výrobkami z drahých kovov, podpísaná v novembri roku 1972. Momentálne má 20 členských štátov. Činnosť Dohovoru je riadená Stálym výborom reprezentantov členských krajín, ktorý tiež určuje technické požiadavky a skúma systémy a procedúry puncovníctva v pristupujúcich krajinách.


Medzinárodná asociácia puncových úradov(IAAO):

Členmi IAAO sú nominovaní reprezentanti alebo predstavení štátom ustanoveného puncového úradu. Pozorovateľmi môžu byť ostatné organizácie pôsobiace v oblasti drahých kovov. Základnou listinou je „Memorandum porozumenia“ (štruktúra, ciele a organizácia asociácie) musia ho signovať členovia aj pozorovatelia.

 

 

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súhlasím