Oznam pre podnikateľské subjekty.

Puncový úrad oznamuje zmenu znenia §32 zákona NRSR č. 94/2013 Z.z.(puncový zákon).

V súvislosti so zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, sa ustanovením článku XXIX uvedeného zákona mení zákon č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) takto:

V § 32 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre tovar s veľmi nízkou hmotnosťou.“.

V praxi to znamená, že odpadá povinnosť pre podnikateľské subjekty označovať tovar s veľmi nízkou hmotnosťou (podlimitný tovar) zodpovednostnou značkou.

Účinnosť uvedenej zmeny je od 21. 7. 2020.

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súhlasím