Oznam o obnovení poskytovania služieb na pracoviskách PÚ SR

AKTUALIZOVANÉ!  Puncový úrad SR obnovuje poskytovanie svojich služieb v obmedzenom režime.

O Z N A M

Puncový úrad Slovenskej republiky (ďalej ako úrad) oznamuje svojim klientom, že na základe rozhodnutia štátneho tajomníka MHSR, ktoré je nadriadeným orgánom úradu, obnovuje poskytovanie služieb.

Puncový úrad bude svoju činnosť vykonávať v súlade s mimoriadnymi opatreniami zavedenými Ústredným krízovým štábom SR a Úradom verejného zdravotníctva SR na zabránenie šírenia vírusu COVID-19.

Od štvrtka 2. 4. 2020 budú pracoviská Puncového úradu SR pracovať v obmedzenom režime. Úrad bude prijímať a vydávať zákazky počas upravených úradných hodín:

Utorok     od 9:00 do 12:00

Štvrtok    od 9:00 do 12:00


Príjem sa bude vykonávať na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru, v ktorom úrad stanoví presný čas predloženia tovaru (v rámci úradných hodín).

Vstup zákazníkov do priestorov úradu bude povolený len za dodržania nariadených ochranných opatrení, t.z. s ochranou dýchacích ciest(rúško alebo iný ekvivalent) a ochranou rúk(rukavice). Vstup bude riadený tak, aby sa v priestoroch čakárne nachádzala len jedna osoba. Prosíme zákazníkov aby rešpektovali uvedené opatrenia. Pri porušení je úrad oprávnený neposkytnúť svoje služby a oznámiť takéto konanie príslušným orgánom.

Kontakty na pracoviská:

Bratislava – 02 529 20 200

Košice –       055 625 24 05

Levice –       036 631 44 57

Trenčín –     032 744 61 91

Zároveň žiadame, aby výrobcovia a obchodníci, ktorí sa rozhodnú využiť možnosť predkladania tovaru na puncovú kontrolu formou poštovej zásielky, aby si zabezpečili kuriérsku službu na doručenie aj vyzdvihnutie zásielky, nakoľko za súčasnej situácie náš úrad nemá kapacity na odnos zásielok na poštu ani prístup ku kuriérskym službám.

Uvedený režim bude na pracoviskách úradu platiť do odvolania.

 

Ďakujeme za pochopenie                                           Puncový úrad SR

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súhlasím