Oznam o obnovení poskytovania služieb na pracoviskách PÚ SR

AKTUALIZOVANÉ!  Puncový úrad SR obnovuje poskytovanie svojich služieb v obvyklých úradných hodinách.

Puncový úrad Slovenskej republiky (ďalej ako úrad) oznamuje svojim klientom, že od pondelka 27. 4. 2020 budú pracoviská Puncového úradu SR pracovať v obvyklých úradných hodinách.

Pondelok až štvrtok od 7:30 do 15:30

Piatok od 7:30 do 12:00

Upozorňujeme zákazníkov, že úrad bude aj naďalej svoju činnosť vykonávať v sprísnenom hygienickom režime a v súlade s mimoriadnymi opatreniami zavedenými Ústredným krízovým štábom SR a Úradom verejného zdravotníctva SR na zabránenie šírenia vírusu COVID-19.

Príjem zákaziek sa bude vykonávať na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru, v ktorom úrad stanoví presný čas predloženia tovaru.

Vstup zákazníkov do priestorov úradu bude povolený len za dodržania nariadených ochranných opatrení, t.z. s ochranou dýchacích ciest(rúško alebo iný ekvivalent) a ochranou rúk(rukavice). Vstup bude riadený tak, aby sa v priestoroch čakárne nachádzala len jedna osoba. Prosíme zákazníkov aby rešpektovali uvedené opatrenia. Pri porušení je úrad oprávnený neposkytnúť svoje služby a oznámiť takéto konanie príslušným orgánom.

Kontakty na pracoviská:

Bratislava – 02 529 20 200

Košice –       055 625 24 05

Levice –       036 631 44 57

Trenčín –     032 744 61 91

 

Uvedený režim bude na pracoviskách úradu platiť do odvolania.

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súhlasím