SKÚŠANIE A OZNAČOVANIE PREDMETOV Z DRAHÝCH KOVOV

Puncová kontrola je nosnou činnosťou Puncového úradu. Puncová kontrola spočíva v zistení a overení rýdzosti a predpísan ...

Puncová kontrola je nosnou činnosťou Puncového úradu. Puncová kontrola spočíva v zistení a overení rýdzosti a predpísaného stavu tovaru, ktoré sú ustanovené puncovým zákonom (č. 94/2013 Z.z.). Výsledkom kontroly je úradné označenie tovaru puncovou značkou zodpovedajúcej zákonnej rýdzosti alebo iným spôsobom stanoveným puncovým zákonom

Skúšky rýdzosti vykonáva Puncový úrad

  • nedeštruktívnou skúškou na skúšobnom kameni
  • iným nedeštruktívnym spôsobom (X TEST / RTG emisná spektrálna analýza) časti nedostupné skúšaniu na skúšobnom kameni alebo zliatiny na skúšobnom kameni čo do zloženia nepreukázateľné, prípadne mince, medaile, plakety
  • chemickými analýzami

Označovanie výrobkov z drahých kovov
Označovanie tovaru z drahých kovov sa vykonáva pomocou mechanických označovacích strojov s použitím zodpovedajúcich puncových značiek pre jednotlivé zákonné rýdzosti drahých kovov.

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súhlasím