OZNAM PRE KLIENTOV PÚ

Používanie elektronickej schránky.

OZNAM

Puncový úrad SR oznamuje, že právnickým osobám so sídlom v SR, zapísaným v obchodnom registri,  od 1. júla 2017  zasiela úradné rozhodnutia či oznámenia výhradne prostredníctvom elektronických schránok.

Každej právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky a zapísanej do obchodného registra bola, v súlade so zákonom č.305/2013 Z.z. o e- Governmentenajneskôr 1. júla 2017  automaticky aktivovaná elektronická schránka na doručovanie.

 

Puncový úrad SR má na Ústrednom portáli verejných služieb www.slovensko.sk sprístupnenú  elektronickú službu "Všeobecná agenda", prostredníctvom ktorej môžu s úradom komunikovať okrem právnických osôb zapísaných v obchodnom registri aj ostatné podnikateľské subjekty alebo občania.

Na Puncový úrad SR môžete cez  službu „Všeobecná agenda“ zasielať svoje požiadavky ,žiadosti, podnety, sťažnosti a pod., aj keď nemáte elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie.

Postup pri elektronickom podaní na Puncový úrad SR

  • Prejsť na stránku www.slovensko.sk
  • V pravej časti kliknúť na Všeobecná agenda
  • Zvoľte poskytovateľa služieb – Puncový úrad SR,  kliknite na „Prejsť na službu“
  • Prihláste sa pomocou čítačky elektronických kariet, Občianskeho preukazu s elektronickým čipom a Bezpečnostným osobným kódom (je taktiež potrebné mať nainštalovaný príslušný softvér na prihlasovanie – softvér je dostupný na www.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie)
  • Vyplňte formulár a poprípade nahrajte prílohy (max. veľkosť aj s prílohami je 50MB) a správu odošlite
  • Prílohy priložené k podaniu môžu byť v akomkoľvek formáte, avšak podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom je možné len prílohy vo formáte .pdf (typ A, teda PDF/A)1 , .xml (vo formáte elektronického formulára registrovaného na ÚPVS), .txt a .png.
  • Uistite sa, prosím, že Vaša elektronická schránka je aktivovaná na doručovanie (návod nájdete na www.slovensko.sk v časti Návody)

Poznámky:

Ak Vašu elektronickú schránku nemáte aktivovanú na „DORUČOVANIE“  Puncový úrad SR Vám pri vybavovaní vašej agendy nebude môcť elektronicky doručiť rozhodnutie a musí dokončiť spracovanie podania a jeho vybavenie listinnou formou. Do Vašej elektronickej schránky bude zaslaná len doručenka, ktorá je potvrdením prijatia vášho podania Puncovým úradom SR.

Ak máte svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, môžete prijímať od Puncového úradu SR  elektronicky doručované rozhodnutia aj doručenky.

Prílohy k elektronickým žiadostiam – ohlásenie činnosti, ohlásenie zmeny, pridelenie, uznanie, zrušenie zodpovednostnej značky, zápis zliatiny do zoznamu registrovaných zliati, vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, splnomocnenie pre predkladanie tovaru, objednávku na vykonanie úkonov nájdete tu: http://www.puncovyurad.sk/?IDe=153336.  Prílohy je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

                                                                                     Puncový úrad Slovenskej republiky

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súhlasím