OZNAM O ZATVORENÍ PREVÁDZKY

Expozitúra Levice

Puncový úrad  SR  oznamuje, že v dňoch 

 5. 3. 2017 - 9. 3. 2018

bude pracovisko PÚ SR exp. Levice

 

Z A T V O R E N É

 

Pracovisko bude opätovne otvorené od 12.3.2018

 

V uvedenom čase môžete  využiť pracoviská Puncového úradu SR v Bratislave, v Košiciach a v Trenčíne alebo zaslať tovar na opuncovanie poštou.