OZNAM - Spôsob úhrady správnych poplatkov.

Systém E-kolok.

OZNAM

o spôsobe úhrady správnych poplatkov  prostredníctvom  elektronických kolkov  na Puncovom úrade SR

 

Puncový úrad Slovenskej republiky v zmysle zákona č.145/1995 Z. z o správnych poplatkoch vyberá v súlade so sadzobníkom  správnych poplatkov -   XV. ČASŤ  – Puncovníctvo - Položka 213  správne poplatky za:

 

a)      Vydanie rozhodnutia o pridelení alebo uznaní zodpovednostnej značky na tovar  z drahých kovov  - 12 €

 

b)      Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky a zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov – 2 €

 

c)      Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin  - 30 €

 

Možnosti  úhrady správneho poplatku  prostredníctvom E-kolku:

 

  1. Zakúpením  Potvrdenia pre evidenciu poplatku (Nominálny E-kolok), na  pobočke Slovenskej pošty,  v nominálnych hodnotách v sume, ktorá má byť uhradená za požadovaný  úkon. Nominálne e- kolky  predložíte spolu so žiadosťou na Puncovom  úrade  SR.

 

  1. Pri podaní žiadosti Vám zamestnanec Puncového úradu SR na počkanie vystaví  platobný predpis na úhradu   alebo Vám platobný predpis  zašle vo formáte PDF na e-mailovú adresu, ktorú uvediete v žiadosti. Platobný predpis môžete uhradiť:

 

        BANKOVÝM  PREVODOM  - vytlačený platobný predpis  predložíte  vo svojej banke ako príkaz na úhradu alebo v internet - bankingu zadáte  všetky potrebné údaje k platbe. Pripísaním platby na účet príjemcu uvedeného v platobnom predpise sa úhrada automaticky zaeviduje v informačnom systéme a Puncový úrad  úhradu správneho poplatku spáruje s vydaným platobným predpisom a prijatou žiadosťou.

 

      POŠTOVÝM POUKAZOM  - vytlačený platobný predpis  predložíte  na pobočke Slovenskej pošty, ktorá príjme úhradu. Pripísaním platby na účet príjemcu uvedeného v platobnom predpise sa úhrada automaticky zaeviduje v informačnom systéme a Puncový úrad  úhradu správneho poplatku spáruje s vydaným platobným predpisom a prijatou žiadosťou.

 

UPOZORNENIE:

Potvrdenia o vydaní elekronického kolku vydané do 31.12.2015 poštami je možné použiť do 31.3.2016.

Úhradu správneho poplatku je potrebné  vykonať do 15 dní od vystavenia platobného predpisu, po uplynutí 15 dní je platobný predpis exspirovaný – neplatný.