Príprava skúš. činidiel.

PÚ ponúka prípravu skúšobných činidiel pre potreby podnikateľských subjektov.

Puncový úrad ponúka podnikateľským subjektom prípravu skúšobných činidiel pre potreby skúšania na skúšobnom kameni. Viac informácií nájdete v priloženom súbore PDF.