Puncové značky

Od dňa nadobudnutia účinnosti (1.6.2013) zákona č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov, je rýdzosť 375/1000 zákonnou rýdzosťou pre zlatý tovar.
 

 
cyp  Cypruscze  Česko
fin  Fínsko est  Estónsko
irl  Írskonld  Holandsko
lva  Lotyšskoltu  Litva
prt  Portugalskopol  Poľsko
hun  Maďarskosvn  Slovinsko
gbr  Veľká Británia 

 

Značky Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov (tzv. Viedenská konvencia) – CCM

Vyobrazenie puncových značiek SR a značiek Dohovoru je možné zakúpiť na pobočkách puncového úradu.