Základné info

Puncový úrad Slovenskej Republiky Bratislava
Medená 10
814 56 Bratislava

Telefón
Riaditeľ: +421-2-52920200
Ústredňa: +421-2-52967055

Fax
+421-2-52635272

E-Mail
pusr@puncurad.gov.sk
 

Úradné hodiny
Pondelok7:30 - 12:00     13:00 - 15:30
Utorok7:30 - 12:00     13:00 - 15:30
Streda7:30 - 12:00     13:00 - 15:30
Štvrtok7:30 - 12:00     13:00 - 15:30
Piatok7:30 - 12:00