Analýzy a tavenie predmetov z drahých kovov

Okrem kontroly a označovania výrobkov z drahých kovov, Puncový úrad SR na základe žiadosti predkladateľa zisťuje obsah drahých kovov v predložených veciach, klenotníckych zliatinách, zlomkoch a vzorkách, ktoré nepodliehajú povinnej puncovej kontrole.

Vykonávame tiež tavenie klenotníckych a dentálnych zlomkov do zliatkov a následné určenie rýdzosti drahých kovov chemickou analýzou.