Kontakty

Puncová kontrola drahých kovov je vykonávaná na štyroch pracoviskách a to v Bratislave, Košiciach, Trenčíne a Leviciach.

Práce na jednotlivých pracoviskách sú zamerané na priamy kontakt so zákazníkmi pri predkladaní tovarov na puncovú kontrolu.


PRACOVISKÁ:

 

 • Bratislava
  Puncový úrad Slovenskej Republiky Bratislava
  Medená 10
  814 56 Bratislava
 • Košice
  Puncový úrad Slovenskej Republiky, pobočka Košice
  Szákkayho 1
  040 01 Košice
 • Trenčín
  Puncový úrad Slovenskej Republiky, pobočka Trenčín
  Hodžova 3
  911 01 Trenčín
 • Levice
  Puncový úrad Slovenskej Republiky, expozitúra Levice
  Dopravná 14
  934 01 Levice

Kontaktný formulár

(* povinné položky)

*

*