AKTUALITY

Vitajte na stránke Puncového úradu

Poslaním Puncového úradu, ako orgánu štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov, je chrániť oprávnené záujmy tak občanov, ako aj výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi.

Puncový úrad vykonáva kontrolu chemického zloženia zliatin a takisto puncovú inšpekciu u predajcov výrobkov z drahých kovov.

Puncový úrad vykonáva označenie výrobokv z drahých kovov platnými puncovými značkami.